Menu

Kan jeg arve forbruksgjeld?

Når du arver en annen person, er det i utgangspunktet slik at du arver både verdier og gjeld, men reglene er kompliserte og det er ikke slik at du uten videre kan bli ansvarlig for en avdød slektnings forbruksgjeld.

Bare for å presisere det en gang for alle; Du er aldri forpliktet til å ta imot arv. Hvis boet etter en avdød slektning har mer gjeld enn det er verdier i boet, kan ingen nekte deg å frasi deg arven. Det er imidlertid enten eller, du kan ikke velge å bare arve verdiene og ikke gjelden, du må enten fraskrive deg arven eller takke ja til å arve hele boet.

Uskiftet bo

Ønsker arvingen å sitte igjen i uskiftet bo, må personen akseptere å ta på seg avdødes gjeld. Hadde avdøde et forbrukslån, vil ansvaret for dette med andre ord bli overdratt til personen som sitter igjen i det uskiftet bo.

Privat skifte

Ønsker du å foreta et privat skifte, der arvingene selv blir enige om fordelingen av boet, uten å dra inn rettssystemet, er det også et krav at minst en av arvtakerne må påta seg avdødes gjeldsforpliktelser.

Få oversikt over boet før du bestemmer deg

Før du eventuelt takker ja til å ta imot arven, er det utrolig viktig at du får en oversikt over avdødes økonomi, noe som ikke alltid er like enkelt. Har du først takket ja til arven, fanger bordet, og skulle det dukke opp gjeld i ettertid, så vil du være ansvarlig for dette.

For å sikre deg selv mot ubehagelige overraskelser, kan du be den lokale skifteretten om å utstede et såkalt «preklusivt proklama». Dette er en form for kunngjøring, der Skifteretten ber eventuelle kreditorer om å ta kontakt med deres krav innen en gitt tidsfrist. Overholder kreditorene ikke denne fristen, vil kravet bortfalle og du kan ikke bli holdt ansvarlig for dette. Kunngjøringen skal skje minst to ganger, i en lokalavis på avdødes hjemsted, i tillegg til i Norsk Lysningsblad. Proklama gir deg med andre ord en sikkerhet for at det ikke dukker opp gjeld i fremtiden, som du ikke kjente til, da du tok på deg arven. Det er imidlertid noen få unntak. For eksempel vil hverken gjeld til det offentlige og gjeld det er stilt pantesikkerhet for, falle bort, selv om kreditorene ikke meddeler sine krav. Slik gjeld vil imidlertid tydelig fremkomme i avdødes selvangivelse, og det er derfor i de fleste tilfeller lett å få oversikten over.